Portfolio

20110607_skiba_logo

Zakłady Mięsne SKIBA to jedne z najprężniej rozwijających się zakładów branży mięsnej w Polsce. Od początku istnienia firmy, od 1991 roku, główną dewizą naszego działania jest stała dbałość o jakość oferowanych wyrobów przy jednoczesnym kultywowaniu najlepszych tradycji przetwórstwa mięsnego i dbałości o środowisko naturalne.

Naszym niepodważalnym atutem jest położenie Zakładów Mięsnych SKIBA – główna siedziba firmy znajduje się w Chojnicach (woj. Pomorskie), na granicy Borów Tucholskich i Kaszub, jednych z najczystszych ekologicznie regionów Polski. Ich cechą charakterystyczną jest niepowtarzalne ukształtowanie terenu (liczne jeziora, oczka wodne, rzeki, torfowiska, lasy i łąki wchodzące w skład Parków Krajobrazowych oraz Parków Narodowych) a także unikatowa fauna i flora (liczne gatunki roślin i zwierząt występujące wyłącznie na tych terenach i objęte ścisłą ochroną).

Dbałość o zachowanie naturalnego krajobrazu i restrykcyjne przepisy ochrony środowiska wpłynęły negatywnie na rozwój przemysłu na wspomnianych terenach. Korzyścią dla nas jako producenta żywności jest zminimalizowany wpływ uprzemysłowienia na okoliczne tereny rolnicze, co znajduje bezpośrednie odbicie w jakości pozyskiwanego surowca rzeźnego.

Zakład przetwórczy o powierzchni 9 tys.m² mieści się w Chojnicach. Produkcja odbywa się zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną i higieniczną (GMP i GHP) i znajduje się pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.
Zakład otrzymał również numer eksportowy a tym samym został wpisany na listę krajowych zakładów uprawnionych do produkcji i exportu na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ciągły i dynamiczny rozwój firmy, własna ubojnia, kultywowanie najlepszych tradycji przetwórstwa mięsnego, dbałość o środowisko naturalne, systematyczne wzbogacanie oferty handlowej a przede wszystkim działanie zgodne z naszą wieloletnią dewizą – „w dobrym smaku”, przez który rozumiemy nie tylko niepowtarzalny smak naszych wyrobów, ale także przestrzeganie praw konsumenta i zasad etyki działań gospodarczych.