Portfolio

lukosz

ŁUKOSZ - jest firmą rodzinną, powstałą w 1989 r. Pierwszym produkowanym wyrobem był salceson z indyka. Z upływem czasu oferta zakładu szybko się poszerzała.

Zakład przetwórczy początkowo mieścił się w Jaworzu, później został przeniesiony do Chybia. Tutaj zmodernizowano i rozbudowano stary zakład rzeźniczy i dzisiaj jest to zakład o mocy produkcyjnej 40 ton wyrobów na dobę. Posiada on pozwolenia weterynaryjne na produkcję przetworów mięsnych drobiowych, drobiowo – wieprzowych i z mięsa czerwonego na teren całej Unii Europejskiej oraz wdrożony i certyfikowany w 2004 r. zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: ISO 9001 i ISO 14001. Sukcesywnie modernizowany park maszynowy z zastosowaniem nowoczesnych technologii gwarantuje bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wysoki standard sanitarny produkowanych wędlin.

Firma posiada trzy centra logistyczne: w Chybiu, Dębicy i Ostródzie. Odbywa się z nich dystrybucja wyrobów na teren całej Polski oraz poza granice kraju: do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Węgier, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech.

W 2003 roku została zakupiona ubojnia indyka w Ostródzie. Miejsce, gdzie została usytuowana ubojnia – Mazury, słyną z czystego środowiska. Od maja 2005 roku zakład ubojowy jest w pełni dostosowany do standardów europejskich. Jest również zakładem kwalifikowanym do sprzedaży wyrobów na rynki niektórych państw trzecich. Uniezależnia on także zakład przetwórczy w Chybiu od wahań cen surowca na rynku oraz jego braków. Ma to znaczący wpływ na funkcjonowanie zakładu. Wydajność ubojni indyka wynosi 100 ton na dobę.

W 2005 roku Firma zakupiła zakład przetwórczo – ubojowy w Czerwionce – Leszczynach. Po modernizacji i rozbudowie będzie tam prowadzona w pierwszej kolejności produkcja przetworów mięsnych, mięsa kulinarnego i panierowanego. Następnym etapem będzie uruchomienie własnej ubojni kurczaka na obiekcie, który w przyszłości będzie mógł zatrudnić około 1000 osób.

Adres strony firmowej: www.lukosz.pl

lukosz-big