Portfolio

constar

Constar S.A. w Starachowicach został uruchomiony w 1992 roku. Jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcji i przetwórstwa mięsa w Polsce.

Zakład ten, jako pierwszy w Polsce, wprowadził w 1996 roku system zapewnienia bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej w produkcji i przetwórstwie mięsa, opracowany zgodnie z zasadami Analizy Zagrożeń i Kontroli w Punktach Krytycznych HACCP.

Adres strony firmowej: www.constar.pl

constar-big