UWAGA !

Szanowni Klienci

Przekazujemy informację o produktach o niezgodnych, które są wycofane z rynku.

Jeżeli zakupili Państwo produkty :

  • Kabanosy Krakus 180g , nr partii 3250282737

  • Szynka od Szwagra Krakus , nr partii 3450275656

  • Szynka blok luz Morliny , nr partii 3250282732

  • Parówki śniadaniowe , nr partii 3250281778

 w/w produktów nie należy spożywać, zgodnie z procedurą należy niezwłocznie zwrócić do

F. H. AMPOL,

Kraków, ul. Saska 4

                                                                                            WSPÓLNICY

                                                                                               F.H. AMPOL

                                                                                               w Krakowie